HOME

Hoorngeschal wordt Meerklanken

De naam Hoorngeschal verandert.

Vanaf het begin hebben we deze naam gehad. Het koor vond dat deze naam de lading niet meer dekte. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam.

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 september is besloten de naam Hoorngeschal te vervangen door Meerklanken (met de nadruk op Meer).
Verder verandert er niks: we blijven het koor dat bij het Hoornse Meer zingt!

Het koor is in 2001 ontstaan in de wijk Hoornse Meer. We zijn een gemengd koor, met leden uit vooral de zuidelijke stadswijken. We zingen a capella meerstemmige liederen uit alle perioden van de muziekgeschiedenis: vrolijke en serieuze, bekende en onbekende liederen. In het seizoen 2018/2019 zingen we een programma rond het thema ‘zee en varen’.

Meerklanken geeft elk jaar een concert in een Groninger kerkje en treedt op tijdens de Kerstmarkt in Hoornse Meer.

Optredens 2018/2019

In het kerkje van Middelbert is op 11 mei een openbare repetitie gehouden.

Op zaterdag 15 december 2018 traden we op tijdens de Kerstmarkt op de hoek van de Gasthuiskade en Zunneriepe met een programma van kerstliederen. Ook traden we met het kerstprogramma op voor de bewoners van Rokade aan de Sportlaan te Groningen.

Het concert van 2019 staat gepland op zondag 20 oktober in het kerkje van Middelbert.

Koordag

Eens per jaar wordt een koordag gehouden.

Op een mooie plaats in de provincie komen we bij elkaar en gaan bezig met bv. stemvorming. Ook worden wel andere zanggerelateerde oefeningen gedaan onder leiding van een deskundige. Vaak verzorgen onze leden zelf de catering.

In 2018 was dit op 15 september. Voor 2019 staat deze nog niet ingepland.