Privacyverklaring

Klik hier voor onze  Privacyverklaring Hoorngeschal

Privacyverklaring Hoorngeschal

Op basis van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming )

2016/679), de Europese privacywetgeving, ingaande op 25 mei 2018, heeft de zangvereniging Hoorngeschal te Groningen de onderstaande privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens Hoorngeschal

Gemengd koor Vereniging Hoorngeschal, opgericht per 1 april 2001

e-mailadres: info@hoorngeschal.nl

website: www.hoorngeschal.nl

Privacy van de leden en relaties

Hoorngeschal respecteert de privacy van al haar leden/begunstigers en de gebruikers van haar website, en draagt er zorg voor dat de door hen verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De informatie wordt op een afgeschermd deel van de website opgeslagen, alleen toegankelijk voor leden.

Verwerking persoonsgegevens

Wij vragen onze leden ten behoeve van de ledenadministratie de volgende persoonsgegevens te verstrekken: 

 • voor en achternaam *
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer(s) *
 • e-mailadres *
 • digitale foto

De gegevens met een ster (*) stellen wij verplicht, de andere gegevens mogen vrijwillig worden verstrekt.

Doel verwerking persoonsgegevens

De gegevens worden opgeslagen in onze ledenadministratie en worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • verzenden van relevante informatie over repetitie-avonden, optredens en andere kooractiviteiten
 • om leden te kunnen bellen of e-mailen, indien nodig
 • afhandelen van  de contributie 
 • toegang bieden tot het afgeschermde deel van onze website voor leden
 • het verstrekken of verwerken van persoonsgegevens in geval Hoorngeschal hier wettelijk toe verplicht is

Bescherming privacy en  rechten van de leden

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de vereniging. Wij verstrekken gegevens van leden niet zonder hun toestemming aan derden. Verstrekken van gegevens kan soms nodig zijn in het kader van kooractiviteiten of een wettelijke verplichting.

Leden hebben altijd de mogelijkheid hun persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Zij kunnen daartoe een verzoek doen via info@hoorngeschal.nl. 

Wij gaan zorgvuldig met gegevens van onze leden om en doen wat mogelijk is om te zorgen dat hun persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt. De ledenlijst en portretgalerij staan alleen op het afgeschermde deel van de website. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor zij in de administratie zijn opgenomen, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving. Bij vertrek van leden vragen wij hen om toestemming de gegevens te mogen bewaren, om hen uit te kunnen nodigen voor concerten of reünies.

Contact

Heeft u een vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze secretaris, info@hoorngeschal.nl.