Home

Corona

We zingen weer! We repeteren in de aula van de Kentalis-SO Guyotschool in Haren zodat we voldoende afstand van elkaar kunnen houden. We volgen het koorprotocol en nemen verschillende veiligheidsmaatregelen.

Wie zijn wij?

Meerklanken, voorheen Hoorngeschal, is in 2001 ontstaan in de wijk Hoornse Meer. We zijn een gemengd koor, met leden uit vooral de zuidelijke stadswijken. We zingen a capella meerstemmige liederen uit alle perioden van de muziekgeschiedenis: vrolijke en serieuze, bekende en onbekende liederen. 

Meerklanken geeft elk jaar een concert in een Groninger kerkje en treedt op tijdens de Kerstmarkt in Hoornse Meer.

Vanaf het begin hebben we de naam Hoorngeschal gehad. Het koor vond dat deze naam de lading niet meer dekte. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam. Dat werd Meerklanken (met de nadruk op Meer). Verder verandert er niks: we blijven het koor dat bij het Hoornse Meer zingt!

Koordag

Eens per jaar houden we een koordag. Op een mooie plaats in de provincie komen we bij elkaar en gaan bezig met bv. stemvorming of andere zanggerelateerde oefeningen, onder leiding van een deskundige. Vaak verzorgen onze leden zelf de catering.