Home

Wij zijn Meerklanken, een gemengd koor uit Groningen Zuid. We repeteren elke woensdagavond van 19.30-21.30 uur in Maartenshof (Hoornse Meer). Op deze website ontdek je meer over ons.


Seizoen 2024

is enthousiast begonnen met de liederen, die door de leden zelf aangedragen zijn. Alle ingebrachte  liederen hebben voor de betreffende leden een speciale betekenis. Bij een totaal van 30 leden gaat het dus een hele tijd duren voordat we alle liederen ingestudeerd hebben. We zijn begonnen met:

  • Finlandia van Sibelius
  • l’Oiseau
  • Halleluja van Cohen
  • Nada te Turbe uit Taizé
  • The turtle dove
  • Solveig’s lied
  • Onder gedonder

 

 

Najaarsconcert zondag 22 oktober 2023 in Middelbert was groot succes!

Met veel plezier kijken we terug naar ons Najaarsconcert van zondag 22 oktober. In het prachtige oude kerkje in Middelbert zongen we a capella meerstemmige liederen van o.a. Purcell, Schuman, Bernstein, Brahms en Elgar.

Het aanwezige publiek bestond uit familieleden, vrienden en fans. Zij werden door dirigente Inge Roelands uitgenodigd om onder haar begeleiding mee te zingen met de canons ‘Freedom train’  en ‘Le carillon de Vendôme’.  Erg leuk!


Fragment:

In dit fragment hoor je ons ‘Scarborough Fair’ zingen tijdens een optreden in de Buurtboomgaard Hoornsemeer:

Reacties op dit optreden: 

“Iedereen die ik spreek vond jullie optreden zo leuk. Het paste heel goed bij de sfeer van de feestelijke middag, èn ook uit eigen buurt.” 

“Een koor met schwung!”

Wie zijn wij?

Meerklanken, voorheen Hoorngeschal, is in 2001 ontstaan in de wijk Hoornse Meer. We zijn een gemengd koor met leden uit vooral de zuidelijke stadswijken, Haren en verdere omgeving. We hebben momenteel circa 30 leden, mannen en vrouwen. We variëren in leeftijd van 30 tot 80+. 

We zingen a capella meerstemmige liederen uit alle perioden van de muziekgeschiedenis: vrolijke en serieuze, bekende en onbekende liederen. Heel soms met piano begeleiding.

Meerklanken geeft elk jaar een concert in een Groninger kerkje en treedt op tijdens de Kerstmarkt in Hoornse Meer.

Vanaf het begin hebben we de naam Hoorngeschal gehad. Het koor vond dat deze naam de lading niet meer dekte. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam. Dat werd Meerklanken (met de nadruk op Meer).

Koordag

Eens per jaar houden we een koordag. Op een mooie plaats in de provincie komen we bij elkaar en gaan bezig met bv. stemvorming of andere zanggerelateerde oefeningen, onder leiding van een deskundige. Vaak verzorgen onze leden zelf de catering.