HOME

CORONA VIRUS

Tot nader bericht zijn er geen repetities.

Meerklanken was Hoorngeschal

Vanaf het begin hebben we de naam  Hoorngeschal gehad. Het koor vond dat deze naam de lading niet meer dekte. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe naam.

Op de Algemene Ledenvergadering van 18 september is besloten de naam Hoorngeschal te vervangen door Meerklanken (met de nadruk op Meer).
Verder verandert er niks: we blijven het koor dat bij het Hoornse Meer zingt!

Het koor is in 2001 ontstaan in de wijk Hoornse Meer. We zijn een gemengd koor, met leden uit vooral de zuidelijke stadswijken. We zingen a capella meerstemmige liederen uit alle perioden van de muziekgeschiedenis: vrolijke en serieuze, bekende en onbekende liederen. In het seizoen 2018/2019 zingen we een programma rond het thema ‘zee en varen’.

Meerklanken geeft elk jaar een concert in een Groninger kerkje en treedt op tijdens de Kerstmarkt in Hoornse Meer.

Koordag

Eens per jaar wordt een koordag gehouden.

Op een mooie plaats in de provincie komen we bij elkaar en gaan bezig met bv. stemvorming. Ook worden wel andere zanggerelateerde oefeningen gedaan onder leiding van een deskundige. Vaak verzorgen onze leden zelf de catering.