Repertoire

Het repertoire van Meerklanken is breed. We beperken ons niet tot werken uit één periode, maar zingen stukken uit alle perioden van de muziekgeschiedenis, van de late Middeleeuwen tot onze eigen tijd.

We zingen meerstemmige mooie, vrolijke en serieuze, meest oude, soms religieuze koorstukken in allerlei toonaarden en talen. We oefenen en zingen hierbij voornamelijk a capella.