Geschiedenis

In 2001 zet het wijkkoor Hoorngeschal zijn eerste treden op het zangerspad. Omdat er weinig zangervaring is, begint het koor aan het zingen van smartlappen. Onder leiding van dirigent Annemieke Fictoor ontwikkelt het koor zich naar een meerstemmig gemengd koor, dat een breed repertoire van koorstukken uit alle tijden zingt.

Het koor startte in de Maartenshof, maar verhuisde in 2004 i.v.m. een verbouwing naar Meerwold (nu Best Western Hotel), aan de rand van de wijk. Inmiddels repeteren we vanwege corona in de aula van de Kentalis Guyotschool in Haren.

Vanaf 2012 zingt het koor onder leiding van Inge Roelands.

In 2019 besluit het koor de naam Hoorngeschal te veranderen in Meerklanken, omdat we ons niet meer thuis voelen bij de oude naam.