Geschiedenis

In 2001 zet het wijkkoor Hoorngeschal zijn eerste treden op het zangerspad. Omdat er weinig zangervaring is, begint het koor aan het zingen van smartlappen. Onder leiding van dirigent Annemieke Fictoor ontwikkelt het koor zich naar een meerstemmig gemengd koor, dat een breed repertoire van koorstukken uit alle tijden zingt.

Het koor startte in Maartenshof, maar verhuisde in 2004 i.v.m. een verbouwing naar Meerwold (nu Best Western Hotel), aan de rand van de wijk. Tijdens de corona-pandemie repeteerden we in de ruime aula van de Kentalis Guyotschool in Haren, en nu zijn we weer terug in Maartenshof.

Vanaf 2012 zingt het koor onder leiding van Inge Roelands. In 2019 veranderden we onze naam in Meerklanken, omdat we dat beter vonden passen dan Hoorngeschal.