Lid worden

Wil je komen zingen bij Meerklanken?
Iedereen mag één of twee keer meezingen.

    • 1. Voordat je komt, meld je je aan via info@meerklanken.nl. De secretaris neemt contact met je op en maakt een afspraak wanneer je kunt komen.
    • 2. Als je besluit lid te worden, vul je een aanmeldformulier (zie hieronder) in.  Dan volgt er een stemtest. Een stemtest is geen auditie, maar bedoeld om je stem te leren kennen en te bepalen bij welke stemgroep je het beste kunt meezingen.
    • 3. In principe kan iedereen lid worden. Er zijn echter twee uitzonderingen:
     •  Iemand heeft (nog) veel moeite om mee te zingen in een koor. Dan volgt een ander advies.
     •  De stemgroepen – sopranen, alten, tenoren en bassen – moeten in balans blijven. Het is daarom mogelijk dat je op een wachtlijst geplaatst wordt als een bepaalde stemgroep oververtegenwoordigd is.

Stemtest
De stemtest wordt afgenomen door de dirigent: er is ook een bestuurslid bij aanwezig. Er wordt gekeken naar het bereik van je stem: hoe hoog en/ of hoe laag kun je zingen? Kun je een korte melodie nazingen? Hoe gebruik je je ademhaling tijdens het zingen? Een stemtest is geen auditie: het is een manier om jouw stem te leren kennen, zodat we jouw plek in het koor kunnen  bepalen. Als je wilt, kun je tijdens de stemtest ook een eigen lied zingen. Direct na afloop wordt het resultaat van de stemtest met je besproken.

Als je lid wilt worden, is het niet noodzakelijk dat je noten kunt lezen. Er is een Dropbox met audio-oefenbestanden waartoe leden toegang hebben. Zo kun je ook thuis oefenen en vertrouwd raken met de liederen.

De contributie bedraagt € 225,- per jaar.

Je moet dan het volgende Inschrijfformulier downloaden en invullen en meenemen naar de volgende repetitie en afgeven aan de secretaresse of bij afwezigheid daarvan aan een ander bestuurslid. Met het tekenen van het inschrijfformulier ga je akkoord met de Huisregels

Weinig te besteden? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur kan mogelijk in de kosten tegemoetkomen: Contactpersoon Groningen – Volwassenenfonds